Internationella transporter

Vägtransporter samt sjö-och projekttransporter | Skandinavien, Baltikum, övriga Europa

Freeco Logistics Oy erbjuder en enkel väg till Skandinavien, Baltikum och övriga Europa. Trots ett brett verksamhetsområde ger vi alltid personlig och flexibel service. På detta sätt kan vi erbjuda våra kunder transporttjänster smidigt och snabbt oberoende av land.

Våra internationella 
transporttjänster är omfattande, säkra och effektiva. Med vår nya utrustning kommer såväl presennings-, frys- och färskgods, mediciner, elektronik, målfärg och kemikaler som andra speciallaster fram säkert. Realtidsövervakningen gör de internationella transporterna lätta att övervaka var som helst i världen.

Ta kontakt och be om en offert!