Internationella transporter

Vägtransporter samt sjö-och projekttransporter | Skandinavien, Baltikum, övriga Europa

Freeco Logistics Oy erbjuder en enkel väg till Skandinavien, Baltikum och övriga Europa. Trots ett brett verksamhetsområde ger vi alltid personlig och flexibel service. På detta sätt kan vi erbjuda våra kunder transporttjänster smidigt och snabbt oberoende av land.

Våra internationella transporttjänster är omfattande, säkra och effektiva. Med vår nya utrustning kommer såväl presennings-, frys- och färskgods, mediciner, elektronik, målfärg och kemikaler som andra speciallaster fram säkert. Realtidsövervakningen gör de internationella transporterna lätta att övervaka var som helst i världen.

Ta kontakt och be om en offert!

Vägtransporter

Vi transporterar frakter till Skandinavien, Baltikum och övriga Europa flexibelt, pålitligt och kostnadseffektivt. Vår moderna utrustning möjliggör alla typer av internationella godstransporter och värmereglerade transporter oberoende av var start- och måldestination är. När det kommer till internationella vägtransporter är vi alltid ett säkert och pålitligt val.

Havs- och projekttransporter

Till våra tjänster hör även havs- och containertransport i Europa. Vår projekttransportservice transporterar specialgods och frakter säkert till sin destination. Vare sig det handlar om en enskild transport eller en regelbunden kontrakttransport är vi alltid redo att reagera snabbt på dina behov.